NHO Ung

En hyllest til entreprenørene

De fleste aksepterer sin egen tid, gjør som de har lært og tenker som andre. Men noen tenker nye tanker. De våger å søke mot det ukjente.

Ønsker du å utforske det som andre ikke forstår at kan utforskes? Har du mot til å kaste deg utfor uten å ane hvor du lander? Vil du utfordre de som vet bedre? Da har du egenskaper som kan gjøre deg til en entreprenør. En som skaper noe nytt. Se mer i filmen under.

Diskusjonsoppgaver

  1. Hva er en entreprenør?
  2. Hva slags egenskaper har entreprenører til felles?
  3. Om du kjenner igjen noen av personene i filmen: Hvem er de og hva har de utrettet?
  4. Hvilken betydning har entreprenører for samfunnsutviklingen?
  5. Hva kunne du tenke deg å utforske om du skulle utvikle en ny tjeneste, et nytt produkt eller starte en ny arbeidsplass?