NHO Ung

Film: Visste du?

Visste du at verdens første SMS ble sendt i 1992? Se en filmsnutt med flere interessante fakta om Norge og verden.

Diskusjonsoppgaver

  1. Hva skal til for at Norge fortsatt skal være blant verdens beste land å bo i fremtiden?
  2. På hvilke områder i samfunnet tror du at det er behov for ny og smartere teknologi?
  3. Hvordan har det at vi kan kommunisere med folk i hele verden via sosiale medier forandret hvordan vi jobber og tenker?
  4. Hva kan være grunner til at vi har lenger levealder i Norge nå enn i 1950?
  5. Hva menes med filmens påstand om at "halvparten av alle arbeidstakere uføretrygdes ut av arbeidslivet"? Hvilke betydninger har dette for vårt samfunn?
  6. Hvordan tror du Kina vil påvirke oss i årene fremover?