NHO Ung

Forberedelser og etterarbeid NHO Besøkssenter

Vi har utviklet tre moduler vi anbefaler å ta i bruk i forbindelse med et besøk i vårt besøkssenter.

Modulene kan tas i bruk enkeltvis og vil være nyttig både i forkant og etterkant av besøket. De kan også brukes helt uavhengig et besøk.

Film: Fra kaffekopp til sykehus

Vis filmen "Fra kaffe kopp til sykehus" før besøket. Denne varer i 2 minutter og gir en introduksjon til verdiskaping ved å følge hele verdikjeden til en kaffekopp.

Deretter kan dere ta utgangspunkt i en eller flere spørsmål å drøfte i klassen:

  • Hva er verdiskaping?
  • Hvilken betydning har bedrifter i samfunnet?
  • Hvordan finansieres velferd?
  • Hvem er og hva gjør NHO?

Spill: Forsprang

Et morsomt brettspill som tar for seg begreper, fakta og tema innenfor samfunn, arbeidsliv og bedrifter. Sett av en skoletime, del klassen opp i små grupper og arranger en uformell konkurranse i klasserommet. Vi anbefaler å spille spillet i etterkant av et besøk. Trykk på Start spill på det blå banneret.

Forsprang til jobb

Vi mener det er smart av elever å engasjere seg i jobb ved siden av skolen. Dette gir gode erfaringer og gir dem et fortrinn når de skal velge studier og søke jobb senere. Her kan de gå inn å kartlegge seg selv slik at de får et godt utgangspunkt til en CV og jobbsøknad. Dette er et verktøy vi anbefaler ungdom å bruke individuelt og gjerne i etterkant av et besøk. Trykk på Bygg profil på det blå banneret.

Vi anbefaler å bruke nho.no/ung og nho.no til å finne ut mer om NHO, arbeidsliv og bedrifter.