NHO Ung

Hva er globalisering?

Globalisering er ikke noe nytt. Det beskriver en prosess hvor verdens land og mennesker knytter tettere bånd gjennom handel, politikk og kultur.

Allerede i vikingtiden handlet man med varer over landegrensene. Man lærte nye skikker av hverandre, påvirket hverandres språk, og utvekslet teknikker. Men alt dette gikk forferdelig sakte. Begrepet "globalisering" ble først vanlig å bruke i andre halvdel av 1980-tallet.

I dag foregår globaliseringsprosessen i et raskt tempo. Det skyldes bedre kommunikasjonsmidler som tog, fly, internett og telefon og en stadig økende interesse for internasjonalt samarbeid.

Hvilke typer internasjonale samarbeid har vi?

Det finnes flere typer internasjonale samarbeid, eller globalisering om du vil. De to viktigste typene, de man hører mest om, er nok de politiske og økonomiske. FN er et eksempel på et politisk samarbeid. WTO er et eksempel på et økonomisk. EU igjen, er en blanding av begge.

EU startet som et økonomisk samarbeid, og er det fortsatt, men beveger seg stadig nærmere det politiske. Dette er naturlig, i og med at det er den internasjonale handelen som har gjort det nødvendig med internasjonal politikk. Eksport og import av varer og transport over landegrensene har gjort det nødvendig med regler for å kontrollere denne handelen. Samarbeid om priser og reguleringer er lønnsomt for landene. Det er mye enklere å samarbeide økonomisk når man har regler som åpner for dette.

Andre typer internasjonale samarbeid

Innen sport er det også mange internasjonale samarbeid. Tenk på FIFA, Den Olympiske Komité, og på det mer lokale plan: Norway Cup.

Hva innebærer globalisering?

Globalisering kan innebære en delvis utvisking av landegrenser. Et eksempel er at man som norsk ikke trenger pass for å reise rundt i Europa. Det kan også innebære at landene til en viss grad oppgir sin selvbestemmelsesrett. Som medlem av overnasjonale organer som EU og NATO, må man underlegge seg det som blir bestemt av organisasjonen.

Andre ting som kan være en følge av globaliseringen, er økt forståelse for andre kulturer, men det motsatte kan også skje. Mest av alt innebærer dagens globalisering at alt fra spisevaner og musikk og datateknikk, til økonomiske og politiske kriser, sprer seg raskere rundt i verden, og at det som foregår i et land langt unna oss, kan få stor betydning for våre liv.

Hvordan virker globalisering inn på ditt på liv?

Ola og Carmen viser deg eksempler i en interaktiv presentasjon.

Diskusjonsoppgaver

  1. Hvilken betydning har globalisering for hva som forventes av deg når du skal ut i arbeidslivet?
  2. Hvilke muligheter og utfordringer knyttet til globalisering ser du i forhold til en ambisjon om at Norge skal forsette å være et av verdens beste land å bo og jobbe i?
  3. Beskriv et internasjonalt samarbeid som du har sans for og begrunn hvorfor du valgte dette.