NHO Ung

 • Er det bare en myte at næringslivet består av menn i dress? Foto: Morten Christoffer Bjørndal
  Er det bare en myte at næringslivet består av menn i dress? Foto: Morten Christoffer Bjørndal

Hva er næringsliv?

Visste du at næringslivet er rundt deg overalt? Faktisk kan det være at du jobber der allerede.

Myte

Næringslivet består av dresskledde menn i store bedrifter.

Fakta

Du finner alle typer mennesker i næringslivet. Over 60 % av alle yrkesaktive i Norge jobber i denne sektoren. Visste du at en kvinne står bak hver tredje nyetablerte bedrift?

 • Næringslivet består av mennesker som jobber og er egentlig bare annet et ord for bedrifter eller for økonomisk virksomhet.
 • En bedrift er en arbeidsplass som har til hensikt å tjene penger. Det kan for eksempel være et designbyrå, arkitektkontor, Aftenposten, Peppes Pizza, et rørleggerfirma, en baker, en fisker, dataspillbedriften FunCom, et forskersenter, en frisør eller et hotell.
 • De fleste bedrifter i Europa er små. I Norge har 99,5 prosent av bedriftene under 100 ansatte. Av NHOs over 21.500 medlemsbedrifter har 75 prosent under 20 ansatte.
 • I næringslivet jobber folk med å skape noe nytt, de samarbeider med kolleger, konkurrerer om de beste løsningene og løser utfordrende arbeidsoppgaver.

Sannsynligheten er altså stor for at du allerede jobber i næringslivet eller kommer til å gjøre det.

 • Hva slags oppgaver har du til lyst å bli god på å løse?
 • Hvordan kan skolen trene deg til å bli god til å løse ulike utfordringer? Les mer om dette i vår kategori skole.

Myte

Næringslivet kommer bare rike eiere til gode.

Fakta

 • En bedrift skaper verdier på mange områder.
 • Mange av produktene og tjenestene du trenger kommer fra bedriftene.
 • Bedriftene skaper arbeidsplasser. Det gir ansatte en inntekt og utfordringer som gjør at en føler seg nyttig og får brukt sine evner.
 • Bedriftene betaler skatter og avgifter til myndighetene lokalt og nasjonalt. Dette kan gjerne utgjøre 40 prosent av verdiene bedriften skaper. Resten av verdiskapingen går til eiere og de ansatte.
 • Pengene myndighetene får fra bedriftene gjennom skatter og avgifter kommer hele samfunnet til gode. Myndighetene fordeler disse inntektene på ulike velferdsgoder. Det kan være skole, idrett, kultur, veier, helsevesen, politi, barnehage, ulike trygder og å lønne ansatte i offentlig sektor.
 • En bedrift leverer eller kjøper produkter og tjenester av andre bedrifter. Det betyr at en bedrift bidrar til å opprettholde arbeidsplasser i mange andre bedrifter også. De er avhengig av hverandre.
 • Når bedriften går med overskudd kan den for eksempel utvide sin virksomhet, øke produksjonen og investere i flere ansatte.
 • Hvis bedriften er et aksjeselskap så har eierne aksjer i selskapet. Et godt overskudd og gode fremtidsutsikter kan gjøre at aksjene stiger i verdi. Da kan du selge med fortjeneste. Alle kan kjøpe aksjer. Som aksjeeier bør du følge med i bransjene og markedene du vil i investere i. Da vil du gjøre bedre investeringer.

Stor variasjon

Næringslivet er altså et mangfold av bedrifter og mennesker. Bedriftene kan ha fra én til flere tusen ansatte. De driver for eksempel med å klippe hår, skogbruk, fiske, bygge hus, selge biler, drive restaurant, produktdesign, bake brød, lage avis, løse avanserte teknologiske utfordringer eller sy sammen reiseopplevelser for turister.

Diskusjonsoppgaver

 1. Hva er næringsliv?
 2. Hvillken nytte har du av næringslivet?
 3. Hvilke bedrifter finnes der du bor?
 4. Hvilken nytte har ditt lokalsamfunn av næringslivet?
 5. Fortell om noen du kjenner i næringslivet. Hva jobber de med?
 6. Hva slags bedrift kunne du tenke deg å jobbe i? Hva kunne du tenke deg å gjøre der?
 7. Om du skulle starte en bedrift - hva slags bedrift skulle det vært? Hvilke produkter og tjenester vil du selge?