NHO Ung

 • Vinnerlaget: Ellie Thore, Nitharrsan Sangarapillai, Maria Steen, Tim Levinh og Kamshan Karunaharan. De presenterer det nye yrket "Luftkonverterer". Bla videre for jubelbølge.
  Vinnerlaget: Ellie Thore, Nitharrsan Sangarapillai, Maria Steen, Tim Levinh og Kamshan Karunaharan. De presenterer det nye yrket "Luftkonverterer". Bla videre for jubelbølge.
 • Vinnerlaget: Ellie Thore, Nitharrsan Sangarapillai, Maria Steen, Tim Levinh og Kamshan Karunaharan. De presenterer det nye yrket "Luftkonverterer".
  Vinnerlaget: Ellie Thore, Nitharrsan Sangarapillai, Maria Steen, Tim Levinh og Kamshan Karunaharan. De presenterer det nye yrket "Luftkonverterer".
 • Vinnerlaget: Ellie Thore, Nitharrsan Sangarapillai, Maria Steen, Tim Levinh og Kamshan Karunaharan. De presenterer det nye yrket "Luftkonverterer".
  Vinnerlaget: Ellie Thore, Nitharrsan Sangarapillai, Maria Steen, Tim Levinh og Kamshan Karunaharan. De presenterer det nye yrket "Luftkonverterer".
 • Vinnerlaget: Ellie Thore, Nitharrsan Sangarapillai, Maria Steen, Tim Levinh og Kamshan Karunaharan. De presenterer det nye yrket "Luftkonverterer".
  Vinnerlaget: Ellie Thore, Nitharrsan Sangarapillai, Maria Steen, Tim Levinh og Kamshan Karunaharan. De presenterer det nye yrket "Luftkonverterer".
 • Kjetil, Anette og Marie fikk hederlig omtale for sitt forslag om V-bane leder.
  Kjetil, Anette og Marie fikk hederlig omtale for sitt forslag om V-bane leder.

Hva slags nye yrker har vi i år 2050?

Luftkonverterer, organmaker, nettravn, cibussyntetiker, tidsmaskinsjåfør, og V-baneleder er forslag fra elever på Majorstuen skole.

Som en del av NHOs partnerskapsavtale med Majorstuen skole blir det arrangert Yrkescamp sammen med Ungt Entreprenørskap. NHO gir nærmere hundre 10. klassinger oppgaven: "Beskriv et framtidsyrke i 2050. Hvilke kunnskaper er nødvendig? Hva gjør personen? Hvor utføres jobben?". Elevene oppfordres til å bruke fantasien. Og det gjør de til gangs.

Bildealbum fra Yrkescampen finner du på NHO Ung siden på facebook.

Konkurranse

Elevene jobber to skoledager. Flere av gruppene lager filmer for å beskrive sin idé. De får fem minutter hver til å presentere sin løsning for juryen og de andre elevene. Hovedpremien er gavekort på kinobilletter.

Juryen er Emma og Embla fra 9. klasse og Gry Eilen Bakke, utdannings- og yrkesrådgiver på Majorstuen skole, Lene Røisland fra Ungt Entreprenørskap og Tor Erik Groeng og Bjørnar Eidsmo fra NHO. Juryen lar seg imponere av elevenes grenseløse kreativitet og morsomme påfunn. De legger også merke til at elevene er veldig dyktige til å presentere. Ingen bruker manus.

Under presenteres kort de fleste konkurransebidragene.

Vinnerforslag: Luftkonverterer

Problem: I år 2050 er luften forurenset av for mye karbondioksid. Løsning: Luftkonverterere gjør karbondioksid om til oksygen slik som i en fotosyntese. Yrket krever utdanning i biologi og kjemi. Vinnergruppen fikk frem hva slags kompetanse som krevdes, de hadde en kreativ løsning og hadde laget en morsom film som illustrerte godt hvordan yrket fungerte i praksis. Vinnerlaget består av Ellie Thore, Nitharrsan Sangarapillai, Maria Steen, Tim Levinh og Kamshan Karunaharan.

Hederlig omtale: V-bane leder

Utfordring: Grunnet global oppvarming vil havet stige. Det fører til sterkt press på landområder mange steder. Løsning: Flytte en del av transporten under vann over til såkalte V-baner. Det står for vannbaner. De skal være miljøvennlige og gå på hydrogen. For å ha kontroll på v-bane trafikken trengs et nytt yrke som kalles V-baneleder. Yrket kan sammenlignes med flyveledere, men her skal de ha kontroll på trafikken under vann. Yrket krever at du er interessert i teknologi og vannfylte omgivelser.

Hederlig omtale: Organmaker

Yrket krever legeutdanning og forskningskompetanse. Som organmaker kan du lage organer som hjerte og hjerne helt fra bunn av med bruk av stamceller. Gruppen bestod av Mathias Hofgaard Bjørgung, Victor Pedersen, Jules Akvama og Sandra Bolstad.

Hederlig omtale: Nettravn

Utfordring: Mobbing i sosiale medier. Løsning: Nettravner overvåker nettrafikken, finner mobbetekster og bidrar til å redusere problemet. Yrket krever politiutdanning og IT-teknologisk kompetanse.

Cibussyntetiker

Utfordring: Mangel på mat Løsning: Cibus er latin for mat. En cibustekniker erstatter bonden og lager syntetisk kjøtt. Yrket krever kompetanse innen kjemi og teknologi.

ID-chip utvikler og programmerer

Utfordring: Bankkort og pass er eksempler på ID dokumenter det er lett å misbruke og miste. Løsning: ID-chip som implementeres under huden der all data ligger. Til denne jobben kreves ID-chip utviklere.

Tidsmaskinsjåfør

Utfordring: Eldre sliter med hukommelsen og elever trenger mer levende undervisning. Løsning: En tidsmaskin tar deg tilbake i tid der du vil kunne oppleve lukt og lyder fra for eksempel din mors kjøkken. Slike sanseinntrykk kan gjøre at hukommelsen bedres hos eldre. Elever som har historietime kan reise tilbake i tid for å oppleve det de lærer om. Dette krever tidsmaskinsjåfører. For å bli det må du ta sjåførutdanning som yrkesfag på videregående.

Teleportørvakt

Utfordring: Frakte gjenstander over lange avstander på kort tid. Løsning: Teleportørvakter sørger for å flytte gjenstander gjennom teleporter i løpet av sekunder.