NHO Ung

  • CV-en er en kortversjon av ditt liv - med det som er relevant av utdanning, jobb og annen erfaring. Foto: Andrea Outzen.
    CV-en er en kortversjon av ditt liv - med det som er relevant av utdanning, jobb og annen erfaring. Foto: Andrea Outzen.

Hvordan skrive CV

CV-en er det første arbeidsgiveren ser på. Lag derfor en oversiktlig CV som er tilpasset hver enkelt jobb du søker.

Utdanning og erfaring må være relevant for stillingen du søker.

Hva må være med?

CV er en forkortelse for ”curriculum vitae”, som betyr ”levnetsbeskrivelse” eller ”det korte livsløpet”. Dette er en kortversjon av ditt liv - med det som er relevant av utdanning, jobb og annen erfaring. CV-en er et tilleggsdokument til søknaden, og skal gi en kronologisk, stikkordsmessig gjennomgang av opplysninger som er viktige.

Personalia, utdanning, erfaring fra arbeid, organisasjonsarbeid, frivillig arbeid, verv, språk- og IT-kunnskaper samt aktuelle referanser er vanlig å inkludere. CV-en skal være kort og oversiktlig - og må ikke overstige to sider.

Ta med de av dine kvalifikasjoner som er mest relevant for denne jobben. Fremhev dine sterkeste kort ved å kutte ut opplysninger som ikke er interessante.

Internspråk og forkortelser

Når du skal presentere din utdannelse, er det viktig å tenke på at arbeidsgiveren gjerne ikke er kjent med hva mange fag, titler og grader innebærer. Unngå interne koder og forkortelser, og beskriv kort innhold og relevans i stedet. Les utlysningsteksten, og prøv å bruke samme ord og uttrykk som arbeidsgiveren.

Inndeling

Kronologisk sett bør du ha de nyeste erfaringene først og gå bakover i tid nedover. Mest interessant for arbeidsgiveren er hvilke arbeidsoppgaver du har løst. Du bør i stikkordform utdype erfaringene i forhold til hvordan de er relevante for stillingen.

Feller du må unngå

Leservennlighet

Jo mer ryddig og oversiktlig CV-en er, desto lettere er det å få frem det du ønsker. Tenk på den visuelle utformingen. Bruk gjerne er skjult tabell mens du skriver. CV-en må ikke overstige to sider.

Detaljnivå

Forsøk på å imponere med tall og forkortelser blir bare pinlig. Interne kurskoder gir ikke mening utenfor lærestedet. Antall vekttall står i vitnemålet, og hører kun hjemme der.

Tenk relevans

Bruk overskriftene ”relevant erfaring” og ”annen erfaring” for å sortere, uansett hvordan du har skaffet deg erfaringene. Bland jobb, verv eller reiser i samme kategori, dersom det er hensiktsmessig.

Samlepunkter

Mindre relevant erfaring som du likevel vil inkludere, kan samles under egne punkter.

Personlighet

En måte å skille seg ut på, kan være å formidle noe personlig om dine interesser. Dette kan dessuten fortelle arbeidsgiveren mer enn du tror. Skriv kort i formulerte setninger, heller enn å ramse opp stikkord.

Informasjon om CV er hentet fra nettsiden Muligheter, en nettside med fylkesvis guide om valg av utdanning, jobb og karriere.