NHO Ung

  • Morten Nordengen, til venstre, er lærlingansvarlig for Selvaagbygg. Han snakket blant annet om hvordan elevene kan skille en bedrift med skikkelige arbeidsforhold fra en useriøs bedrift.
    Morten Nordengen, til venstre, er lærlingansvarlig for Selvaagbygg. Han snakket blant annet om hvordan elevene kan skille en bedrift med skikkelige arbeidsforhold fra en useriøs bedrift.
  • Rolf Warløs, til høyre, er prosjektleder på byggeplassen.
    Rolf Warløs, til høyre, er prosjektleder på byggeplassen.

Lærlinger er et kvalitetsstempel

For Selvaagbygg er rekruttering og lærlinger samme sak. Bli med når elever fra bygg- og anleggsteknikk på Hellerud videregående besøker en av bedriftens byggeplasser i Oslo.

I Silurveien i Oslo bygges det kontorer til ca. 1000 ansatte. Det er et møysommelig puslespill som skal settes sammen. Av 162 ansatte i sin håndverkerstab har Selvaagbygg 16 lærlinger, blant annet i tømrerfaget, betongfaget og murerfaget.

- Lærlingene er selve grunnbasen i rekrutteringsarbeidet vårt, sier Morten Nordengen, lærlingansvarlig i selskapet. De fleste av lederne våre har gått den samme veien. Det handler om å rekruttere langsiktig og ta et samfunnsansvar.

Samarbeider tett med skoler

- Det er særlig viktig med en god lærlingkultur forankret i ledelsen i bedriften, mener prosjektleder i Silurveien, Rolf Warløs.

Selvaagbygg bidrar også til å rekruttere lærlinger indirekte gjennom sine underleverandører som de lager rammeavtaler med. Dessuten samarbeider de tett med de videregående skolene og inviterer elever og lærere til sine byggeplasser.

Gjennom samfunnskontrakten for flere læreplasser og Nasjonal aksjon lærebedrift, jobber NHO aktivt for å skaffe flere læreplasser.

Går foran

- Vi er avhengig av at store og ressurssterke bedrifter som Selvaagbygg går foran og viser vei, sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo.
- Dersom bedrifter er bevisst på at også underleverandørene er lærebedrifter, bidrar det til å anerkjenne lærlingordningen. Denne bevisstheten er viktig for rekrutteringen til fagene, sier Are Turmo videre.

- Lærlingene er selve grunnbasen i rekrutteringsarbeidet vårt

- Mange entreprenører velger kortsiktig utenlandsk arbeidskraft fremfor å rekruttere langsiktig gjennom lærlingordningen. En slik utvikling kan true rekrutteringen til fagene, sier kompetansedirektør i Byggenæringens landsforening (BNL), Jørgen Leegaard.

- Vi ser at bedriftene som er synlige på skolen blir populære å søke seg til, sier kompetanseansvarlig i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Thomas Norland. Selvaagbygg har aldri slitt med rekrutteringen, og har dessverre ikke nok lærlingplasser til alle elevene som søker seg til bedriften.