NHO Ung

  • I EUs parlament i Brussel samles politikere fra 28 land. ©iStockphoto.
    I EUs parlament i Brussel samles politikere fra 28 land. ©iStockphoto.

Når Europa samarbeider

Hva har Sverige, Slovenia og Spania til felles? De er alle medlemmer av EU.

EU er et europeisk samarbeid som ble opprettet i 1957 for å gjøre slutt på gammelt fiendskap, som hadde ført til mange kriger i Europa. Gjennom EU-samarbeidet ønsket man å knytte landene sammen i et økonomisk forpliktende fellesskap for å skape politisk forsoning, trygghet og velferd.

Samarbeidet startet mellom seks land. I dag består EU av 28 demokratiske land som frivillig samarbeider om å gjøre Europa til et bedre sted for folk og bedrifter. Hensikten er å løse de felles utfordringene som de europeiske landene står overfor, og som et land ikke klarer å løse på egenhånd. Medlemslandene har derfor valgt å samarbeide om alt fra økonomi, handel, forskning, miljø, samferdsel, utenrikspolitikk, forsvarspolitikk og justisspørsmål.

Det indre marked

EU-samarbeidet har utviklet et fellesmarked, ”det indre marked”. Tanken bak det indre marked er at nasjonale grenser og regler ikke skal hindre handel og investeringer mellom land. EUs indre marked skal sikre at personer, varer, tjenester og kapital kan bevege seg fritt over landegrensene i Europa. Dette kalles ”de fire friheter”, og dette samarbeidet skal bidra til flere jobber og mer velferd i Europa. Det betyr at EUs innbyggere kan jobbe hvor de vil, reise hvor de vil, bosette seg hvor de vil, og uansett hvor de befinner seg i Europa kan de nyte godt av et stort utvalg av varer og tjenester fra hele Europa.

Norge og EU

Norge er ikke medlem av EU, men allikevel er vi tett integrert i EU-samarbeidet. Den viktigste avtalen mellom Norge og EU er EØS-avtalen som trådte i kraft i 1994. Målet med EØS-avtalen er å sikre Norge, Island og Liechtenstein deltakelse i EUs indre marked med samme rettigheter og forpliktelser som EUs medlemsland. Langt på vei er derfor norsk næringsliv medlem av EU, bortsett fra fiskeri-næringen og landbruksnæringen. Omtrent 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og omtrent 70 prosent av vår import kommer fra EU. Dette gjør EU til Norges viktigste handelspartner.

EØS-avtalen

Gjennom EØS-avtalen får nordmenn og norsk næringsliv de samme rettigheter og plikter som næringslivet og borgerne i EU-landene. Da for eksempel Norwegian ble nektet å opprette rute fra Oslo til Linate ved Milano i Italia, begrunnet italienske myndigheter dette med at det bare kan flys til Linate fra EU-hovedsteder. Norwegian mente avslaget var i strid med EØS-avtalen, og de fikk gjennomslag; Norwegian har rett til å søke om landingstillatelse for flyvninger fra Oslo på akkurat samme vilkår som fra EU-hovedsteder.

For at det indre markedet skal fungere, må man ha felles spilleregler for alle de 30 landene som utgjør EØS-området. Dette gjelder blant annet felles regler for godkjenning av produkter, samt konkurranse-og statsstøtteregler. Gjennom EØS-avtalen har Norge derfor forpliktet seg til å innføre alt av EUs regelverk som regulerer det indre marked.