NHO Ung

Om tilleggsforedrag

Når du bestiller opplegg til NHO Besøkssenter er det også mulig å bestille et ekstra foredrag fra våre ansatte i NHO. Foredraget varer som regel i 45 minutter inkludert spørsmål.

Europatimen

Europatimen er et tilbud til skoleklasser som ønsker å lære om EU-samarbeidet og dets konsekvenser for Europa og Norge. Undervisningsopplegget er utarbeidet med innspill fra Utenriksdepartementet. Hvordan fungerer egentlig EU? Hvorfor behøver vi et regionalt samarbeid i en globalisert verden? Hvilken betydning har EU-samarbeidet for deg og meg?

Globalisering - en verden i endring

Verden er i rask endring. Det økonomiske tyngdepunktet flyttes østover, gamle maktstrukturer utfordres og nye handelsmønstre tar form. Samtidig er enorme folkemasser på vandring. Hvordan påvirker globaliseringen Norge som nasjon og samfunn? Og hvilke nye utfordringer står vi ovenfor? Presentasjonen gir en enkel oversikt over noen av de store utfordringene og mulighetene som Norge og verden i dag står ovenfor.

Konjunkturer og økonomisk politikk

I dette foredraget vil det bli gitt en gjennomgang av den løpende utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. Det vil også bli gitt en kort innføring i penge- og finanspolitikk, med fokus på ulike dilemmaer knyttet til norsk økonomi som for eksempel bruk av oljepenger og de ulike utfordringene sentralbanken står ovenfor. Foredraget er forbehold samfunnsøkonomiklasser i videregående skole.

Det handler om tillit – bedriftenes samfunnsansvar

Foredraget tar utgangspunkt i forventningen om at bedrifter tar samfunnsansvar (corporate social responsibility), og konkrete utfordringer norske bedrifter møter ute og hjemme. Elevene får vite hva samfunnsansvar innebærer, hvilke typer utfordringer det dreier seg om, og hva bedriften gjør når den arbeider systematisk med samfunnsansvar. Vi går også gjennom de viktigste drivkreftene for at samfunnsansvar er på bedriftenes dagsorden, og hva NHO har gjort for å bidra til at bedriftene forstår utfordringen og tar den.