NHO Ung

  • Sanam Bhatti (midten) og klassevenner fra Hartvig Nissen videregående skole i Oslo får øynene opp for EUs betydning for Norge. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.
    Sanam Bhatti (midten) og klassevenner fra Hartvig Nissen videregående skole i Oslo får øynene opp for EUs betydning for Norge. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Prøv Europatimen

Ta med klassen på NHOs populære Europatime! Europatimen har fått helt ny drakt, og gir elevene muligheten til å selv utforske og forstå EU og Europa-politikk.

Europatimen er et tilbud til skoleklasser som ønsker å lære om EU-samarbeidet og dets konsekvenser for Europa og Norge. Undervisningsopplegget er utarbeidet med innspill fra Utenriksdepartementet.

  • Hvorfor samarbeider man på tvers av landegrenser?
  • Hvordan fungerer egentlig EU?
  • Hvilken betydning har EU-samarbeidet for deg og meg?

Dette er spørsmål som Europatimen prøver å finne svarene på.

Bestill Europatimen

Kontakt Audun Gotaas Bonde på europatimen@nho.no for å bestille Europatimen. Nytt bestillingsskjema kommer snart på nho.no.

Hva lærer du?

I Europatimen ser vi på hvilken betydning EU-samarbeidet har for Europa, bedrifter og folk i Norge. Europatimen skal ikke bare være et foredrag om EUs historie eller institusjoner, men også en dagsaktuell dialog med elevene. Her lærer klassen om EUs utfordringer innen både klima og økonomi, og hvordan dette har konsekvenser for Norge gjennom EØS-avtalen.

I tillegg ser vi på hvordan EU fungerer på innsiden, med intervjuer fra politikere i Brussel. Vi tar også for oss hvordan ulike norske aktører arbeider for å påvirke EUs politikk i Brussel.

Hvordan fungerer det?

Europatimen er dialogbasert, og gjennom bruk av filmer og diskusjon blir elevene utfordret til å tenke selv og finne fram til løsninger knyttet til aktuelle overnasjonale problemstillinger, slik som for eksempel klimaproblemer.

Europatimen varer i 60 minutter og tilbys på ukedager fra klokken 10:00-16:00 hos NHO i Middelthunsgate 27 i Oslo. Europatimen tilbys også ute på videregående skoler i Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. Ta kontakt for muligheter andre steder i landet.

Respons fra elever

Tilbudet blir svært godt mottatt på skolene. Siden våren 2013 har det blitt sendt ut spørreskjema som elevene svarer på etter timen. Denne viser at 82 % er svært fornøyd med Europatimen i sin helhet, og 77 % av elevene ønsker å anbefale Europatimen til andre. Tilbakemeldinger fra lærere viser at Europatimen blir fulgt opp i klassene i etterkant, og at timen sår en nysgjerrighet hos elevene som gjør at de søker mer informasjon, og ønsker å debattere stoffet i timen.

Se også artikkel side 9 fra NHO-magasinet 2/2010 "EU på timeplanen".