NHO Ung

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info.
    Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info.

Sammenlign studier

Hvilke studier gir mest fornøyde studenter, mest relevante jobber og de høyeste lønningene? Nå kan du sammenligne ulike studier i Norge på en ny nettside.

Studiekvalitet.no finner du informasjon om opptakskrav, hva tidligere studenter mener om ulike læresteder og utdanningsprogram, om studieløpet har ført til en relevant jobb og om studiet oppfattes som relevant i forhold til arbeidslivet.

Bredt samarbeid

Nettsiden er et samarbeid mellom Tekna, NHO, Nordea, Abelia, NCE Systems Engineering Kongsberg, Telenor, Microsoft, Aftenposten og Civita.

Nettsidens hensikt

  • Gjøre det lettere å velge studiested på bakgrunn av dine individuelle behov og ønsker
  • Sette deg i stand til å gjøre kvalifiserte studievalg ved å indikere hva studentene kan forvente seg av studiegangen og etter studienes slutt over i arbeids- og næringsliv
  • Øke synligheten til de beste studietilbudene basert på resultater og andre kvalitetsindikatorer, uavhengig av lærestedenes omdømme og status
  • Gjøre det lettere for arbeidslivet å sammenligne kompetansen til kandidater fra samme studiefelt, men ved ulike læresteder
  • Være en drivkraft for systematiske og kontinuerlige kvalitetsforbedringer av undervisning og forskning ved lærestedene
  • Forsterke drivkraften for god kontakt mellom læresteder og arbeidsliv for å øke studentens jobbmuligheter

Et fint eksempelbilde