NHO Ung

  • ABB Bryne har parternskapsavtale med Lye ungdomsskole.
    ABB Bryne har parternskapsavtale med Lye ungdomsskole.

Se filmer om partnerskapsavtaler

Vi har samlet 11 filmer om samarbeid mellom skoler og bedrifter.

NHO ønsker å bidra til at elever og studenter får større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper og et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg.

Et virkemiddel er partnerskapsavtaler. De beskriver et forpliktende samarbeid mellom en skole og en bedrift og inneholder ulike samarbeidsopplegg.

Filmene finner du på NHO UNG TV her.