NHO Ung

Siemens og Høyskolen i Sør-Trøndelag

Samarbeidet er knyttet til sentrale læreplanmål og bacheloroppgaver og masteroppgaver ved HiST. Siemens sine ansatte og bedriftens produksjonsutstyr gjøres tilgjengelig for studentene.

NHO ønsker å bidra til at elever og studenter får større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper og et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg.

Et virkemiddel er partnerskapsavtaler. De beskriver et forpliktende samarbeid mellom en skole og en bedrift og inneholder ulike samarbeidsopplegg.