NHO Ung

  • Kunne du tenke deg å bli kjent med ungdom i Paris? Her fra Saint Germain des Pres Quarter. ©iStockphoto.
    Kunne du tenke deg å bli kjent med ungdom i Paris? Her fra Saint Germain des Pres Quarter. ©iStockphoto.

Søk om millioner til ungdomsprosjekter

Bo gratis i et Europeisk land, jobb og lær deg språk. Aktiv Ungdom, et ungdomsprogram fra EU, gir flere millioner til norske ungdomsprosjekter, organiserer utveksling og har opplæringstilbud for de som jobber med ungdom.

Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram som skal styrke ungdoms initiativ i samfunnet, fremme toleranse og forståelse for mangfold og styrke lokalt ungdomsarbeid gjennom utveksling av erfaring og kunnskap. Programmet er for unge mellom 13 og 30 år og for ungdomsarbeidere. 31 land i Europa deltar i programmet.

Dro til Italia

- Når man bor i utlandet sammenligner man mye, og diskuterer hvordan samfunnet er bygd opp, sier Siri Knapskog (20) til Aftenposten.

Etter videregående ønsket hun å gjøre noe annerledes før studiene og søket Ung i Europa om støtte. Siri jobbet seks måneder på et hvilehjem for eldre i Italia.

- Sammen med de andre frivillige arrangerte vi bingo, gymnastikk og filmvisninger. Tanken var at de eldre skulle ha noe å se frem til hver dag. Hver anledning til å feire noe ble brukt til å feste. Da leide vi inn band, komikere og lagde spesiell mat, forteller Siri.

Aktiv ungdom gir støtte til:

Gruppeutveksling

Ungdomsgrupper får støtte til å ta imot eller besøke ungdomsgrupper i andre europeiske land. Dere blir kjent, gjør aktiviteter sammen og lærer om hverandres land og kulturer. Ungdom skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av utvekslingen. Tema for utvekslingen bestemmer dere selv. Les mer om gruppeutveksling.

Ungdomsinitiativ

Ungdomsgrupper setter i gang egne prosjekter lokalt eller internasjonalt. Formålet med ungdomsinitiativ er å fremme ungdoms kreativitet, virkelyst og initiativ. Aktiv ungdom støtter lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter av og med ungdom, slik at dere kan sette deres ideer ut i livet. For ungdom 15-30 år.

Demokratiprosjekter

Internasjonalt samarbeid om politisk medvirkning for ungdom – høres det spennende ut? Da kan demokratiprosjekter være noe for deg. Formålet med dette er å stimulere til at ungdom deltar aktivt i demokratiske prosesser.

Europeisk volontørtjeneste

Volontørtjenesten gjør det mulig for ungdom mellom 18-30 år å jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland. Kostnader til reise og opphold blir dekket. Det finnes mange forskjellige arbeidsfelt å velge mellom, og du bestemmer selv hvor du vil dra. Du kan jobbe med for eksemplel barn og unge, miljø, kultur, idrett og media. Du får arbeidserfaring og lærer språk og en ny kultur å kjenne.

Tilskudd til ungdomsarbeidere

Opplæringstilbud for de som jobber med ungdom. Kursene gir økt kompetanse innen ungdomsarbeid og foregår både i utlandet og i Norge. Det er også mulig å søke støtte til å arrangere egne kurs. Formålet med kursene/seminarene er å skape flere prosjekter innen Ung i Europa-programmet og bygge nettverk mellom organisasjoner. Les mer om tilskuddet.

Ungdomspolitiske møter

Seminarer om europeisk ungdomspolitikk. For ungdom 15-30 år. Formålet med ungdomspolitiske møter er å skape en arena for debatt og dialog mellom ungdom og beslutningstakere. Slike møter skal legge til rette for at ungdom skal kunne uttrykke sine meninger og gjerne komme med konkrete bidrag inn i politiske debatter.

Aktiv Ungdom administrerer Ung i Europa i Norge.