NHO Ung

  • Bildet er fra flyfag.no, 1 av 13 nettsider som hører til dette undervisningsopplegget.
    Bildet er fra flyfag.no, 1 av 13 nettsider som hører til dette undervisningsopplegget.

Undervisningsopplegg om yrkesvalg

I dette undervisningsopplegget har vi samlet nettsidene om yrkes- og studieveiledning til de fleste av NHOs landsforeninger.

Dette gir en unik oversikt over de muligheter som finnes innenfor de yrkesfaglige studieprogrammer. Undervisningsopplegget er utformet som en bordduk der eleven i grupper kan fordype seg i de alternativer som finnes innenfor et mangfold av norske bedrifter.

Vedlagt til høyre finner du bordduken med oppgaver som kan skrives ut.