NHO Ung

 • Delta i diskusjoner om bedrifter, verdiskaping og velferd. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.
  Delta i diskusjoner om bedrifter, verdiskaping og velferd. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.
 • Følg vår stuntreporter mens han utforsker næringslivet. Foto: Erik Thallaug.
  Følg vår stuntreporter mens han utforsker næringslivet. Foto: Erik Thallaug.
 • Hjelp bedriftene i Yppestad med ulike utfordringer. Foto: Erik Thallaug.
  Hjelp bedriftene i Yppestad med ulike utfordringer. Foto: Erik Thallaug.

Velkommen til NHO Besøkssenter

Ta med klassen din til vårt multimedierom hvor du lærer om næringslivet og bedriftenes rolle i samfunnet.

Bestill besøk i bestilingskjema eller kontakt NHO Besøkssenter på besok@nho.no.

 • Hva er næringslivet?
 • Hva bidrar bedrifter med til samfunnet?
 • Hvordan finansieres velferd?

Dette er spørsmål du får svar på i NHO Besøkssenter. Her konkurrerer du i lag med dine klassekamerater hvor den som skaper mest verdier vinner.

Det ga meg et nytt inntrykk av hvordan samfunnet fungerer.

Program

Introduksjon Velkommen til Næringslivets Hus. NHO på tre minutter.

Hva er næringsliv?
Filmer med diskusjon. Er næringslivet viktig for deg eller er det kun for menn i dress? Hvilke bedrifter kjenner du til? Hvilke utfordringer vil vi møte i fremtiden?

Interaktivt spill
Bli med til Yppestad, en typisk norsk småby hvor næringslivet har fått en kjempemulighet. De skal levere solcelleglass til en idrettsarena for OL i San Francisco og trenger din hjelp!

I spillet skal lagene hjelpe tre forskjellige bedrifter med ulike utfordringer. Dere må innhente informasjon fra forskjellige kilder og vil stå ovenfor flere valg. Til slutt må dere fordele eventuelt overskudd til goder for bedriften, ansatte og samfunnet.

Veldig lærerikt. Jeg fikk et innblikk i hva næringslivet innebærer. Jeg lærte hvordan det er å jobbe i en bedrift, utfordringene man møter på og hvordan man best mulig løser dem. – Elev, Lambertseter vgs.

Tilleggsmoduler

Det er mulig å bestille ulike opplegg fra NHO, landsforeninger og bransjeforeninger i tillegg til standardprogrammet. I Næringslivets Hus finnes eksperter innenfor mange fagområder. Det kan være aktuelle politiske temaer, arbeidsrett, Europaspørsmål/ EU, samfunnsansvar, globalisering, miljø og klima, samfunnsøkonomi med mer. Slike tilleggsmoduler vil være på fra 30-60 minutter.

Film: Hva er verdiskaping?

Vis filmen til elevene før besøket. Den gir en introduksjon til verdiskaping ved å følge verdikjeden til en kaffekopp.

Deretter kan dere ta utgangspunkt i en eller flere spørsmål og drøfte i klassen:

 • Hva er verdiskaping?
 • Hvilken betydning har bedrifter i samfunnet?
 • Hvordan finansieres velferd?
 • Hvem er og hva gjør NHO