NHO Ung

  • Bruk NHO UNG for å få et bedre grunnlag for dine utdanningsvalg. Foto: iStockphoto.
    Bruk NHO UNG for å få et bedre grunnlag for dine utdanningsvalg. Foto: iStockphoto.

Vi hjelper deg å lykkes

Å være ung handler mye om å tørre å utfordre seg selv.

Mange spør deg kanskje om hva du skal bli. Ikke bli for stresset om du ikke har svaret. Du blir ikke én ting. Du er og blir en person med kunnskap og erfaringer som du kan bruke på mange ulike måter. Selv om du begynner yrkeslivet i én jobb, er sannsynligheten stor for at du kommer til å utvikle deg videre i nye retninger i løpet av yrkeslivet.

Finn ditt mål

Spør deg selv hva du har lyst å lære mer om. Hva gjør deg nysgjerrig? Hva har du lyst til å bli best på? Hvordan kan du få erfaringer som gjør at du blir bedre kjent med deg selv, og dermed oppdager hvilke evner du har lyst å utvikle videre? Hvilke mål vil du sette for deg selv de nærmeste årene? Vurder også hva slags kunnskap og ferdigheter det er behov for fremover og hvor det er jobber knyttet til dette.

Jo mer du lærer og erfarer, jo klarere vil det bli for deg hva du selv syns er interessant. Tør å satse på noe som engasjerer deg i stedet for å følge flokken. Det er når du finner noe du virkelig liker å lære om, du blir dyktig i det. Med selvinnsikt og et mål for hva du vil lære blir det enklere å ta gode valg.

Skal du gjøre et viktig valg trenger du selvinnsikt. Tenk derfor nøye gjennom hva som er dine interesser, ferdigheter, verdier og holdninger. Erfaringer gir deg bedre selvinnsikt. Hvilke muligheter ser du rundt deg for å få flere erfaringer?

Fyll verktøykassen

Hvis du har med deg et godt grunnlag fra skolen, er åpen for nye inntrykk, reiser ut, lærer deg språk, snakker med folk, får innsikt og erfaring fra å løse ulike oppgaver og blir kjent med bedrifter rundt deg står du sterkere. Alt du lærer og erfarer i livet er verktøy som du vil kunne bruke både på fritiden og på ulike arbeidsplasser.

Vi hjelper deg

Få flere tips her på nettsiden NHO Ung. Her anbefaler vi over 120 nettsider om blant annet utdanning, jobb og muligheter rundt deg. Du finner trinnvis veileder til CV og jobbsøknad og artikler og filmer som gir deg ny innsikt og et forsprang for å lykkes med dine fremtidsplaner.